Çantuğa Rum Kilisesi (Papazın Kilisesi)

Silivri’de benzerine sıkça rastlanılan bir yapı mimarisi vardır. Bu mimarinin en güzel örneklerinden biri Çantuğ Rum Kilisesidir. Burası esasında Rumlardan kalma bir yapıdır. Papazlı ve Şaraphane Kilisesi isimleriyle bilinmektedir. Binaya dair yerli halk tarafından pek çok söylenti yapılmıştır ancak kayıtlarda bu söylentilere dair bir bilgiye rastlanılmamıştır. Ancak Kültür Bakanlığınca yapılan arşiv taramalarında “Şaraphane Kilisesi” (Papazın Kilisesi) adıyla bilinen yapının kiliseden ziyade bir Han olduğu hatta “Deveciler Hanı” olarak bilindiğine dair bilgilere rastlanılmıştır. İstanbul II no’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu binayı tescillemiş ve koruma grubu kapsamına almıştır. Yapının bugünkü hali işlevsiz ve terk edilmiş bina özelliğindedir. Çanta Mahallesi Çanta Mahallesi; Silivri’nin batısında, ilçe merkezine yaklaşık 14 km mesafede yer alan, Marmara Denizi’ne kıyısı olan, 2009 yılında mahalle statüsüne kavuşturulmuş Silivri’ye ait bir mahalledir. Sahil kenarında bir yerleşim merkezi olması nedeniyle bölgeye turistik yatırımlar yapılmaktadır. Çanta Mahallesinin kökenine baktığımızda, bölge günümüzdeki son haline gelene kadar dört kez yer değiştirmiştir. İlk yerleşim yeri Bizans Dönemine uzanıyor. Cambaztepe’de bulunan yerleşim yeri sahile yakın noktada yer alıyordu. Sahile yakınlıktan ötürü korsanların hedefi haline gelen bölge, bir süre sonra terk edilmiştir. Korsanlardan korunabilmek için yer arayan halk, eskiden Çanta Köyü ismiyle anılan şimdilerde Hasan Çeşme ve Hüseyin Çeşmeleri şeklinde bilinen iki çeşme arasındaki yere yerleşmişlerdir. Çanta Köyü, “Çanta” ismini almadan önce Rumca çanta anlamına gelen “Çantuğa” ismine sahipti. Çantuğa ismi zamanla Çanta şeklinde değişime uğramıştır. Çanta köyü, sonraki değişimine Değirmenköy adlı yerleşim yerinde başlayan heyelan sebebiyle geçiş yapmıştır. Aynı fay hattı üzerinde olan köyler, heyelandan etkilenmiş ve Çanta’daki 800 yıllık yerleşim yeri yerle bir olmuştur. Çanta köyü tekrardan 1972 yılında yerleşime açılmıştır.